Úradné hodiny

Miestny úrad a matrika

Pondelok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Utorok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Streda
8.00 - 12.0013.00 - 16.30
Štvrtok
Nestránkový deň
Piatok
8.00 - 12.00 

Starosta

Utorok
13.00 - 16.00
Streda
13.00 - 16.30

Mesko Košice

Dokumenty - Vyšlé faktúry


Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner
9111100377  01.02.2012 10:41  Refakturácia 37% nákladov za spotrebu elektrickej energie VO za rok 2011  Mesto Košice 
9111200381  01.02.2013 8:13  Prenájom kinosály KS pre ZŠ dňa 21.12.2012  LETart production 
9111200382  01.02.2013 8:16  Zamestnávanie pomoc. robotníkov prac. na DZ Radiátory a rúry za 12/2012  U.S.Steel Košice, s.r.o. 
9111200383  01.02.2013 8:19  Zamestnávanie pomoc. robotníkov prac. na DZ Koksovňa za 12/2012  U.S.Steel Košice, s.r.o. 
9111200384  01.02.2013 8:29  Zamestnávanie pomoc. robotníkov prac. na DZ Doprava za 12/2012  U.S.Steel Košice, s.r.o. 
9111200385  01.02.2013 8:32  Zamestnávanie pomoc. robotníkov prac. na DZ Energetika za 12/2012  U.S.Steel Košice, s.r.o. 
9111200387  01.02.2013 8:37  Zamestnávanie pomoc. robotníkov prac. na DZ Vysoké pece za 12/2012  U.S.Steel Košice, s.r.o. 
9111200388  01.02.2013 8:40  Zamestnávanie pomoc. robotníkov prac. na DZ Vysoké pece za 12/2012  U.S.Steel Košice, s.r.o. 
9111200389  01.02.2013 8:42  Zamestnávanie pomoc. robotníkov prac. na DZ Zušľachťovne za 12/2012  U.S.Steel Košice, s.r.o. 
9111200390  01.02.2013 8:45  Spotreba vodného, stočného za obd. r. 2012 za obj. Metalurg  BK Consulting - Barnabáš Kavka 
9111200391  01.02.2013 8:53  Spotreba vodného, stočného za obd. r. 2012 za obj. Zdravotné stredisko  BK Consulting - Barnabáš Kavka 
9111200392  01.02.2013 9:18  Doplatenie príspevku do fondu opráv domu č. 479 - Žel. 56-60  Mesto Košice 
9111200393  01.02.2013 9:50  Príspevok do fondu opráv domu č. 491 - Ž 17, 19 - dobropis k fa č. 9111200103  Mesto Košice 
9111300141  01.08.2013 10:04  Vyúčtovanie N spoj. s užív. NP v polyf. obj. za r. 2012  Niké, spol. s r.o. 
9111300142  01.08.2013 10:07  Dobropis - vyúčtovanie N spoj. s užív. NP v polyf. obj. za r. 2012  Jana Uchaľová 
9111300143  01.08.2013 10:09  Vyúčtovanie N spoj. s užív. NP v polyf. obj. za r. 2012  Mária Vargová 
9111300144  01.08.2013 10:12  STORNO   
9111300145  01.08.2013 10:16  Vyúčtovanie N spoj. s užív. NP na ul. Žel. 9 za r. 2012  Ministerstvo vnútra SR 
9111300146  01.08.2013 10:18  Zamestnávanie pomoc. robotníkov prac. na DZ Radiátory a rúry za 5/2013  U.S.Steel Košice, s.r.o. 
9111300147  01.08.2013 10:20  Zamestnávanie pomoc. robotníkov prac. na DZ Koksovňa za 5/2013  U.S.Steel Košice, s.r.o. 

Page 1 of 60, showing 20 records out of 1198 total, starting on record 1, ending on 20

<< previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
23. február, sobota
Roman(a)

Aktuálne udalosti

Plagat

Plagat

Trenujeme
*