Úradné hodiny

Miestny úrad a matrika

Pondelok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Utorok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Streda
8.00 - 12.0013.00 - 16.30
Štvrtok
Nestránkový deň
Piatok
8.00 - 12.00 

Starosta

Utorok
13.00 - 16.00
Streda
13.00 - 16.30

Mesko Košice
Nachádzate sa v:  Miestny úrad

Voľby do Európskeho parlamentu 2019 

27.02.2019
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. voľby do Európskeho parlamentu a určil termín ich konania na sobotu 25. mája 2019. Na území Slovenskej republiky sa volí do Európskeho parlamentu 14 poslancov. Vzory informácii sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?ep-vzory1.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 

11.01.2019
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 16. marca 2019. Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (v prílohe).   Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú obce povinné zverejniť na úradnej tabuli a na svojom webovom sídle, ak ho majúzriadené, informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený. Obce podľa osobitného predpisu (zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazyka národnostných menšín v znení neskorších predpisov) zverejnia informáciu aj v jazyku národnostnej menšiny.  Vzory informácie sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?prezident-vzory1

Strana 3 z 14, zobrazených 10 z 138

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8. december, nedeľa
Marína

Aktuálne udalosti

Plagat

Plagat

Plagat

Trenujeme
*