Úradné hodiny

Miestny úrad a matrika

Pondelok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Utorok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Streda
8.00 - 12.0013.00 - 16.30
Štvrtok
Nestránkový deň
Piatok
8.00 - 12.00 

Starosta

Utorok
13.00 - 16.00
Streda
13.00 - 16.30

Mesko Košice
Nachádzate sa v:  Služby » Denné centrum

Z činnosti denného centra 

10.10.2017
Štatút  Denného centra v MČ Košice – Šaca   dopracovaný v zmysle pripomienok a návrhov poslancov MČ Košice – Šaca zo zasadnutia MZ MČ zo dňa 24.08.2010 a  komisií pri MZ MČ -  bytovej, sociálnej a zdravotnej Šaca zo dňa 07.09.2010 a  finančnej a správy majetku zo dňa 23.09.2010 )

Čítaj viac ...

Máte záujem o stravovanie a donášku obedov? 

20.05.2013
Mestské zastupiteľstvo mesta Košice, schválilo pre rok 2017 príspevok na stravovanie dôchodcov žijúcich na území mesta , t.j. v jednotlivých mestských častiach nasledovne:
  • u dôchodcov s dôchodkom do 270,00 € - príspevok – 0,83 € na 1 obed,
  • u dôchodcov s dôchodkom od 270,01 do 370,00 €  - príspevok vo výške 0,66 € na 1 obed a
  • u dôchodcov s dôchodkom od 370,01 € sa príspevok na obed  neposkytuje

Záujem  o stravovanie formou donášky v MČ Košice – Šaca je potrebné oznámiť  MČ Košice – Šaca, odd. vnútornej správy – M. Kolodžejovej / 055 7260815 .

Splnenie podmienky na príspevok  občan preukazuje:

  • platným občianskym preukazom, na preukázanie trvalého pobytu v MČ Košice – Šaca,
  • ostatným rozhodnutím Sociálnej poisťovne, Ústredia v Bratislave o priznaní dôchodku, alebo potvrdením príslušného doručovacieho pracoviska Slovenskej pošty, a.s. Banská Bystrica o výške a druhu dôchodku,
  • čestným vyhlásením o tom, že nemá iný peňažný alebo nepeňažný príjem podliehajúci dani z príjmov fyzických osôb.

Mestská časť Košice – Šaca pre rok 2017 v súlade s výsledkami výberového konania dodávateľov stravy, zabezpečila – donáškou obedov na adresu bydliska, u dvoch dodávateľov stravy: 1. Reštaurácia U námorníka, Buzinská 7 Ponuka denného menu v troch variantoch s polievkou 0,25 l (jeden druh polievky denne), Variant 1 – cena za 100 gr. mäsa a 200 gr. prílohy s donáškou je 2,60 Eur + 0,20 Eur za obaly (na polievku a hlavné jedlo) Variant 2 – cena za 150 gr. mäso a 200 gr. prílohy s donáškou 3,30 Eur + 0,20 Eur za obaly (na polievku a hlavné jedlo). Variant 3 – bezlepková strava podľa A. Mačingovej – polievka 0,25 l, 150 gr. kuracie alebo morčacie mäso a 200 gr. zeleninová príloha – v cene 3,50 Eur s donáškou + 0,20 Eur za obaly. Obedy sa objednávajú z ponuky deň vopred. Bližšie informácie Vám poskytne pani Fatima Vovčková, Reštaurácia U námorníka, Buzinská 7, Košice – Šaca na t.č.  6841402, alebo 0903650651. Záujemcovia o donášku obedov z Reštaurácie U námorníka v Košiciach – Šaci si môžu zabezpečiť 2 obedáre, označiť ich menom a adresou bydliska a doručiť do reštaurácie. V tomto prípade sa poplatok 0,20 Eur nebude k obedu pripočítavať.
2. Reštaurácia 3-ka, Učňovská 6 Ponúka polievku 0,33 l – výber z dvoch druhov polievok (kuracia je v ponuke denne). Hlavné jedlo – výber zo štyroch jedál – 150 gr. mäso a 200 gr. príloha v cene 3,50 Eur a 0,20 Eur za donášku a obaly (polievka a hlavné jedlo). Kontaktné číslo na objednávku obedov z Reštaurácie 3-ka, podľa vlastného výberu z jedálneho lístka  je:   0904 419 949.

Strana 1 z 1, zobrazených 3 z 3

<< predchádzajúca | | nasledujúca >>
18. január, sobota
Bohdana

Aktuálne udalosti

Plagat

Plagat

Plagat

Trenujeme
*