Úradné hodiny

Miestny úrad a matrika

Pondelok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Utorok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Streda
8.00 - 12.0013.00 - 16.30
Štvrtok
Nestránkový deň
Piatok
8.00 - 12.00 

Starosta

Utorok
13.00 - 16.00
Streda
13.00 - 16.30

Mesko Košice

Komisie pri Miestnom zastupiteľstve MČ Košice-Šaca na roky 2014-2018 

29.11.2011
 
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Predseda: MUDr. Dráb Erich
Členovia: Ing. Borošová Ľubomíra, Mgr. Karoľová Ľubomíra, Beregszási Milan, Piga Peter
   
  Komisia výstavby, podnikateľských aktivít, životného prostredia, obchodu a dopravy
Predseda: Beregszászi Milan
Členovia Vaštag Štefan, Bárány Vojtech, Soták Martin, Ing. Vovčková Štefánia
   
  Komisia bytová, sociálna a zdravotná
Predseda: Hutník Marek
Členovia: MUDr. Dráb Erich, Meszár Ľubomír, Ing. Petrášová Jana, Mgr. Karoľová Ľubomíra
   
  Komisia plánovacia, finančná a správy majetku
Predseda: Ing. Borošová Ľubomíra
Členovia: JUDr. Genčúr Branislav, JUDr. Tekeli Jozef, PhD., Ing. Paholok Marián, Ing. Kačmárová Zuzana
   
  Komisia kultúry, školstva , športu a verejného poriadku
Predseda: Piga Peter
Členovia : JUDr. Genčúr Branislav, Kraus Peter, Obšitoš Štefan, Babjaková Henrieta
   Strana 1 z 1, zobrazených 1 z 1

<< predchádzajúca | | nasledujúca >>
21. október, nedeľa
Uršuľa

Aktuálne udalosti

Plagat

Plagat

Plagat

Plagat

Trenujeme
*