Úradné hodiny

Miestny úrad a matrika

Pondelok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Utorok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Streda
8.00 - 12.0013.00 - 16.30
Štvrtok
Nestránkový deň
Piatok
8.00 - 12.00 

Starosta

Utorok
13.00 - 16.00
Streda
13.00 - 16.30

Mesko Košice

Štátna účelová dotácia  

20.05.2013
Pozrite prílohu o štátnej účelovej dotácii na rekreačné pobyty a reklamný leták.

Stravovanie dôchodcov 

20.12.2011
OBEDUJTE V POHODLÍ DOMOVA Mestská časť Košice – Šaca,  v súlade s uznesením Mesta Košice zabezpečuje  stravovanie dôchodcov MČ Košice – Šaca, formou donášky stravy zo stravovacieho zariadenia „Fatima Vovčková Ing., Reštaurácia  u Námorníka, Buzinská ul., Košice – Šaca“ -   na byt dôchodcu.

Čítaj viac ...

Sociálna pomoc občanom 

31.10.2011
  SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA DETÍ A SOCIÁLNA KURATELA   Sociálnoprávnu ochranu deti a sociálnu kuratelu na zabezpečenie predchádzania vzniku krízových situácii v rodine, ochrany práv a právom chránených záujmov detí, predchádzania prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu deti a plnoletých fyzických osôb a na zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov upravuje zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane deti a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čítaj viac ...

Strana 1 z 1, zobrazených 3 z 3

<< predchádzajúca | | nasledujúca >>
27. apríl, štvrtok
Jaroslav

Aktuálne udalosti

Plagat

Plagat

Plagat

Trenujeme
*