Úradné hodiny

Miestny úrad a matrika

Pondelok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Utorok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Streda
8.00 - 12.0013.00 - 16.30
Štvrtok
Nestránkový deň
Piatok
8.00 - 12.00 

Starosta

Utorok
13.00 - 16.00
Streda
13.00 - 16.30

Mesko Košice
Nachádzate sa v:  Mestská časť » Sťažnosti a petície

Sťažnosti a petície 

14.05.2012
Podávanie a vybavovanie sťažností na Miestnom úrade MČ Košice-Šaca Právny rámec Sťažnosť je podľa zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len "sťažovateľ"), ktorým:   a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou (ďalej len "činnosť") orgánu verejnej správy b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy   Sťažnosťou podľa tohto zákona nie je podanie, ktoré: a) má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva alebo právom chráneného záujmu sa osoba domáha, b) poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom, c) je sťažnosťou podľa osobitného predpisu, d) smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa iného právneho predpisu, e) je podaním orgánu verejnej správy, v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy, f) je podaním osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci.

Čítaj viac ...

Strana 1 z 1, zobrazených 1 z 1

<< predchádzajúca | | nasledujúca >>
20. január, pondelok
Dalibor

Aktuálne udalosti

Plagat

Plagat

Plagat

Trenujeme
*