Úradné hodiny

Miestny úrad a matrika

Pondelok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Utorok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Streda
8.00 - 12.0013.00 - 16.30
Štvrtok
Nestránkový deň
Piatok
8.00 - 12.00 

Starosta

Utorok
13.00 - 16.00
Streda
13.00 - 16.30

Mesko Košice
Nachádzate sa v:  Kultúra » Aktuality

GUĽÁŠMAJSTER 2018 - propozície a prihláška

30.05.2018

Malý obrázok

Propozície súťaže vo varení gulášu

 

Termín konania: 29.8.2018, celodenne

Miesto konania: Športový areál MČ

Program:

 1. Registrácia súťažných tímov
 2. Otvorenie súťaže
 3. Príprava súťažných produktov
 4. Hodnotenie porotou
 5. Hodnotenie divákmi
 6. Vyhlásenie výsledkov, ocenenie

 

Uzávierka prihlášok: 12. augusta 2018

Prihlásiť sa na adrese: Mestská časť Košice – Šaca, sekretariát alebo Mgr. J. Jaššová, prípadne e-mailom na adresách saca@saca.sk, alebo janka.jassova@saca.sk

 

Počet členov súťažného tímu: 4 – jeden kuchár a traja pomocníci

 

Organizačné podmienky:

Súťažné družstvo musí mať:

 1. vlastný kotlík so stojanom, plechovú podložku, na ktorej bude osadený, dosku na krájanie mäsa, nože, nádoby na prípravu súťažného produktu
 2. vlastnú receptúru
 3. vlastnú naberačku
 4. doporučuje sa variť 20 l gulášu
 5. súťaž je bez štartovného
 6. výsledný produkt  bude hodnotený odbornou  i diváckou porotou a následne, po vyhlásení výsledkov sa rozdá účastníkom podujatia
 7. v prípade potreby vlastné ingrediencie na špeciálne duchutenie

Organizátor poskytne:

 1. základné suroviny na výrobu gulášu, a to: a)  5 kg mäso - b)  4 kg zemiaky -  c) 3 kg cibuľa d) červená paprika mletá,  1 kg paradajky a 1 kg paprika, chlieb
 2. plastové misky a lyžice na podávanie gulášu
 3. pracovný stolík a 4 stoličky pre členov družstva a priestor označí štart. číslom
 4. prístup k vode na umytie nádob a iných potrieb
 5. drevo na oheň

Iné podmienky:

 1. Kotlíkové špeciality musia byť dostatočne tepelne spracované.
 2. Pri príprave jedla môže byť použitá len pitná voda (zabezpečená organizátorom)
 3.  Na prípravu pokrmu možno používať len čistý kuchynský riad, náradie a pracovné plochy, ktoré sú zhotovené zo zdravotne neškodného materiálu a majú súvislý nepoškodený povrch.
 4. Na umývanie náradia  bude zabezpečená  hygienicky vhodná nádoba s pitnou vodou a bude umožnený prístup k tečúcej pitnej vode.
 5. Zabezpečený bude aj prístup k vode na umývanie rúk súťažiacich vrátane hygienického prostriedku na umytie a utretie rúk.
 6. Pri príprave pokrmu sa súťažiaci zaväzuje dodržiavať zásady osobnej hygieny.
 7. Ženy musia mať zopnuté vlasy a všetci súťažiaci dostanú od organizátora šilty.

Vyhodnotenie:

Hodnotiť bude porota a diváci

 1. Zloženie poroty bude oznámené na začiatku súťaže, počet členov poroty – nepárny
 2. Hodnotiť bude porota odborná – zložená z odborníkov a porota divácka – vybraná  z náhodných prítomných divákov.
 3. Porota bude hodnotiť vzorky anonymne.
 4. Po vyhlásení výsledkov  oboch porôt skonzumujú guláš účastníci podujatia.
 5. Víťazné družstvo obdrží putovnú varechu  „gulášmajstra“ s erbom mestskej časti a drobné darčeky, článok a fotku v novinečkách J;

Ďalšie informácie:

 1. Súťažný produkt nemusí byť vytvorený len z ingediencií, ktoré družstvo obdržalo od organizátora. Družstvo môže použiť aj vlastné suroviny.
 2. Prihláška do súťaže tvorí prílohu propozícií

 

Ing. Daniel Petrík, starosta

26. máj, nedeľa
Dušan

Aktuálne udalosti

Plagat

Plagat

Plagat

Trenujeme
*