Úradné hodiny

Miestny úrad a matrika

Pondelok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Utorok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Streda
8.00 - 12.0013.00 - 16.30
Štvrtok
Nestránkový deň
Piatok
8.00 - 12.00 

Starosta

Utorok
13.00 - 16.00
Streda
13.00 - 16.30

Mesko Košice
Nachádzate sa v:  Miestny úrad » Úradná tabuľa

Usmernenie k stravovaniu dôchodcov

18.05.2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Košice,  schválilo pre rok 2017 príspevok na stravovanie dôchodcov žijúcich na území mesta , t.j. v jednotlivých mestských častiach nasledovne:

Ø     u dôchodcov s dôchodkom do 270,00 € - príspevok – 0,83 € na 1 obed,

Ø     u dôchodcov s dôchodkom od 270,01 do 370,00 €  - príspevok vo výške 0,66 € na 1 obed a

Ø     u dôchodcov s dôchodkom od 371,01 € sa príspevok na obed  neposkytuje

 

Záujem  o stravovanie formou donášky v MČ Košice – Šaca je potrebné oznámiť  MČ Košice – Šaca,

odd. vnútornej správy – M. Kolodžejovej / 055 7260815 .

 

Splnenie podmienky na príspevok  občan preukazuje:

a/ platným občianskym preukazom, na preukázanie trvalého pobytu v MČ Košice – Šaca,

b/ ostatným rozhodnutím Sociálnej poisťovne, Ústredia v Bratislave o priznaní dôchodku, alebo potvrdením príslušného doručovacieho pracoviska Slovenskej pošty, a.s. Banská Bystrica o výške a druhu dôchodku,

c/ čestným vyhlásením o tom, že nemá iný peňažný alebo nepeňažný príjem podliehajúci dani z príjmov fyzických osôb.

 

Mestská časť Košice – Šaca pre rok 2017 v súlade s výsledkami výberového konania dodávateľov stravy, zabezpečila – donáškou obedov na adresu bydliska, u dvoch dodávateľov stravy:

 

1/ Reštaurácia U námorníka, Buzinská 7

Ponuka denného menu v troch variantoch s polievkou 0,25 l (jeden druh polievky denne),

Variant 1 – cena za 100 gr. mäsa a 200 gr. prílohy s donáškou je 2,60 Eur + 0,20 Eur za obaly (na polievku a hlavné jedlo)

Variant 2 – cena za 150 gr. mäso a 200 gr. prílohy s donáškou 3,30 Eur + 0,20 Eur za obaly (na polievku a hlavné jedlo).

Variant 3 – bezlepková strava podľa A. Mačingovej – polievka 0,25 l, 150 gr. kuracie alebo morčacie mäso a 200 gr. zeleninová príloha – v cene 3,50 Eur s donáškou + 0,20 Eur za obaly.

 

Obedy sa objednávajú z ponuky deň vopred .

Bližšie informácie  Vám poskytne pani Fatima Vovčková, Reštaurácia U námorníka, Buzinská 7, Košice – Šaca na t.č.  6841402, alebo 0903650651.

  

 Záujemcovia o donášku obedov z Reštaurácie U námorníka v Košiciach – Šaci potrebujú si môžu zabezpečiť 2 obedáre, označiť ich menom a adresou bydliska a doručiť do reštaurácie. V tomto prípade sa poplatok 0,20 Eur nebude k obedu pripočítavať.

 

 

2/  Reštaurácia 3-ka, Učňovská 6

 

Ponuka polievku 0,33 l – výber z dvoch druhov polievok (kuracia je v ponuke denne).

Hlavné jedlo – výber zo štyroch jedál – 150 gr. mäso a 200 gr. príloha v cene 3,50 Eur a 0,20 Eur za donášku a obaly (polievka a hlavné jedlo).

 

Kontaktne číslo na objednávku obedov z Reštaurácie 3-ka, podľa vlastného výberu z jedálneho lístka  je:   0904 419 949.

 

 

V Košiciach – Šaci: 18.05.2017

M. Kolodžejová, sor, odd. vnútornej správy MČ Košice – Šaca

055 7260815, e-mail: magdalena.kolodzejova@saca.sk.

 

 

20. január, sobota
Dalibor

Aktuálne udalosti

Plagat

Trenujeme
*