Úradné hodiny

Miestny úrad a matrika

Pondelok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Utorok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Streda
8.00 - 12.0013.00 - 16.30
Štvrtok
Nestránkový deň
Piatok
8.00 - 12.00 

Starosta

Utorok
13.00 - 16.00
Streda
13.00 - 16.30

Mesko Košice
Nachádzate sa v:  Služby

ZRIADENIE MOBILNEJ PORADNE ŠPECIALIZOVANÉHO SOCIÁLNEHO PORADENSTVA

22.03.2018

Malý obrázok

Územný spolok Slovenského Červeného kríža Košice - mestoponúka obyvateľom miestnej časti Košice – Šaca bezplatné poskytovanie sociálnej služby Špecializované sociálne poradenstvo pre ľudí so zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom a ich rodinných príslušníkov. Poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva v rámci mobilnej poradne  pre obyvateľov miestnej časti Košice – Šaca  je spolufinancované Košickým samosprávnym krajom. Priestory na poskytovanie tejto sociálnej služby na základe dohody o spolupráci poskytuje Miestny úrad Košice – Šaca priamo na Miestnom úrade.

V čom môžeme pomôcť obyvateľom mestskej časti  Košice - Šaca?

·         hľadať riešenie ako samostatne a čo najlepšie zvládnuť náročnú životnú situáciu  s  podporou sociálneho poradcu,

·         zorientovať sa v legislatíve – o čo môžete požiadať,  aké príspevky a dávky Vám môžu byť priznané,

·         hľadať možnosti riešenia  Vášho problému súvisiaceho so zdravotným postihnutím,  kompenzáciu dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia prostredníctvom peňažných  príspevkov (peňažný príspevok na osobnú asistenciu, príspevok na opatrovanie, opatrovateľská služba, prepravná služba, odľahčovacia služba a iné) a  sociálnych služieb (napr. zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, denný stacionár, opatrovateľská služba...),

·         hľadať zdroje príjmu pri nepriaznivej finančnej situácii (invalidný dôchodok, uplatnenie sa na trhu práce, rekvalifikácia,  sponzoring  na  pomôcky  a sociálnu rehabilitáciu),

·         pomocou rôznych metód a techník rozvíjať osobný a sociálny  potenciál potrebný na prekonanie nepriaznivej sociálnej situácie (nácvik komunikačných a asertívnych zručností, tréning optimálneho rozhodovania, tréning zmeny nevhodných vzorcov správania,  budovanie adekvátneho pozitívneho sebavedomia... ),

·         zvládnuť  problémy súvisiace so  starostlivosťou o člena rodiny s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom,

·         nájsť ďalšie zdroje pomoci a zvyšovať kvalitu života prostredníctvom účasti na aktivitách rôznych občianskych združení a svojpomocných skupín.

Veríme, že poskytovanie špecializovaného sociálneho prostredia v rámci mestskej časti Košice – Šaca prispeje   k zvýšeniu dostupnosti a využívaniu poskytovaných sociálnych služieb a tým sa zlepší kvalita života miestnych obyvateľov.

Špecializované sociálne poradenstvo bude poskytovať obyvateľom sociálna poradkyňa pravidelne každý týždeň v utorok v označených priestoroch na Miestnom úrade Košice – Šaca od 12.00 hod. do 15.00 hod.Môžete si vopred telefonicky dohodnúť stretnutie s ňou v čase, ktorý Vám bude najlepšie vyhovovať.
Kontakt: SČK, územný spolok Košice mesto, Komenského 19,tel.: 0903 782 836, 055/622 22 05 kl. 16,
e-mail:
poradna.ke@redcross.sk. Viac informácií nájdete na:www.kosice.redcross.sk

21. november, štvrtok
Elvíra

Aktuálne udalosti

Plagat

Plagat

Trenujeme
*